|

Welkom bij Fairwind Interim

Fairwind Interim verkoopt nachtrust als het gaat om bedrijfskundige vraagstukken. Fairwind Interim is een eenmanszaak. Dat wil zeggen, korte lijnen en een pragmatische aanpak. Om echter de kracht van professionele samenwerkingsverbanden te benutten beschik ik over een uitgebreid netwerk van collega professionals, diverse associéschappen en professionele platforms. Fairwind Interim is dus geen individu, maar een kennisbron die in verbinding staat met open water. Deze kennisbron is er voor u !

De rode draad in ons werk is resultaatgerichtheid. Hoe? Door oorzaken te ontdekken, oplossingsrichtingen beslisbaar te maken, beweging te creëren, en tot slot: resultaten waarmaken. Lees meer bij De Aanpak.

Fairwind Interim is Harry Prins, Synoniem voor probleemoplossend vermogen en implementatiekracht.

Harry is een ervaren project- , interim- en programmamanager, momenteel werkzaam als manager van het FabLab Bergen op Zoom, in opdracht van het Markiezaat College. Hij heeft z’n sporen verdiend in bedrijfskundige verbetertrajecten, doorlichting en herontwerp van processen en het definiëren van informatiestrategie. Ook pakketkeuzetrajecten en implementatietrajecten behoren tot zijn comfortzone, evenals procesbegeleiding bij fusietrajecten, reorganisaties en ontvlechting.

Harry heeft ervaring hiermee in de sectoren industrie, logistiek, zorg (care), nutsbedrijven en overheid. Sleutelwoorden die bij Harry horen: Alignment in de betekenis van vertaling van bedrijfsstrategie naar functionele strategie, bijvoorbeeld informatie-, inkoop- en logistieke strategie. Implementatie van beleid, in de betekenis van zorgvuldig waarmaken van robuuste oplossingen die niet alleen een goed eindresultaat leveren, maar ook tijdens de exploitatiefase blijvend aan de verwachtingen voldoen. Lees meer bij Visie.

Dat klinkt goed en zo werkt het ook, maar hoe ziet dat er dan concreet uit ? Lees meer bij Diensten.

Meer weten ? Ga naar de contact pagina.


 

Nieuws

* Productontwikkeling, Rapid Prototyping: Hoe doe je dat? Van idee naar verkoopbaar product... * Onderzoek Keten- en Netwerkzorg. Waarom gaan het in sommige ketens goed en in andere helemaal niet ? * En hoe verder met de Jeugdzorg ? * 2018 in het teken van doen wat je leuk vindt: Mooie dingen maken, mensen blij maken: Zie WWW.FairKlus.nl * Hier word ik nou blij van...* Sinds begin 2019 bezig met de verhuizing van het FabLab Bergen op Zoom naar het nieuwe gebouw (Eventum).


 

2019 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design