|

Diensten

Unique Selling Point

Ik word gevraagd om kansarme, vastgelopen programma's en projecten tot een oplossing te brengen. Deze hebben vaak een grote impact op de bedrijfsvoering en kunnen vanwege de aard en omvang niet door interne mensen worden opgelost. Er is daarbij vaak sprake van een mix van technische, organisatorische, procesmatige en persoonsafhankelijke problematiek. Meerdere oplossingsrichtingen zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Het traject wordt in aangepaste vorm terug op de rails gebracht en zo goed mogelijk afgerond, óf
  • Het traject wordt op gecontroleerde wijze beëindigd, met behoud van behaalde resultaten, leerpunten en beperking van de schade.

Mijn ervaringspalet beslaat een brede waaier van bedrijfskundige aspecten. Er zijn echter een paar deelgebieden die ik eruit wil lichten, omdat ze aansluiten bij een aantal hedendaagse thema’s. Daarbij moet u onder andere denken aan Implementatie, Informatiestrategie, Crisismanagement, Procesbegeleiding en Inkoop en Logistiek

Terug naar home 


Inkoop en Logistiek

Dergelijke vragen behoren te worden beantwoord vanuit een heldere gedragen visie. Vervolgens wordt een marsroute..


[Lees Meer]

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding heeft mijn voorkeur boven de term "Procesmanagement". Een procesbegeleider faciliteert. Zoals een voerman..


[Lees Meer]

Crisismanagement

Crisissituaties binnen organisaties hebben een paar specifieke kenmerken. Er is vrijwel altijd tijdsdruk; snelheid van..


[Lees Meer]

Implementatie

Implementatie zien wij nadrukkelijk als onderdeel van het project. Dat klinkt als een open deur,..


[Lees Meer]

Informatiestrategie

Informatie vormt vandaag de dag een cruciale productiefactor (naast mensen, middelen etc.). Daarmee is Informatievoorziening..


[Lees Meer]
2019 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design