|

Crisismanagement

Crisissituaties binnen organisaties hebben een paar specifieke kenmerken. Er is vrijwel altijd tijdsdruk; snelheid van handelen en besluitvorming zijn daardoor succesbepalende factoren. Voor een brede, gedetailleerde diagnose ontbreekt vaak de tijd. Bovendien maakt de setting dat vaak onmogelijk. Er is vaak sprake van externe medebeslissers (banken, toeleveranciers, ketenpartners). Tot slot geldt dat de gevolgen ingrijpend en pijnlijk zullen zijn.

Ondanks de tijdsdruk is een globaal inzicht nodig hoe de organisatie in de crisis is terechtgekomen (vooropgesteld dat deze als zodanig wordt erkend). Er is veel onderzoek op dit gebied gedaan, waaruit een aantal factoren komen bovendrijven. Dan gaat het om het functioneren van het zittend management, de financiële controle en –beleid. Het gaat soms om de kostenstructuur, veranderingen in de (vraag)markt en de kwaliteit van marketing en sales. Een groot project dat mislukt, te snelle groei of de acquisitie van andere ondernemingen. Kortom, de oorzaken zijn divers; de oplossingsrichting is altijd maatwerk.

Dit maakt het noodzakelijk dat voor van zo'n opdracht iemand met de juiste signatuur en ervaring wordt binnengeroepen. Niemand kan zo’n diversiteit aan problemen in z’n eentje aan. Cruciaal is in zo’n geval dat de crisismanager de weg weet te vinden naar adequate specialistische hulp en dat ook goed regisseert. Bij Fairwind Interim bent u daarvoor aan het goede adres!

Terug naar home


2018 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design