|

Implementatie

 

Het ontwikkelen, uitwerken en implementeren van nieuwe processen en producten wordt doorgaans op projectmatige wijze aangepakt. In de eindfase worden de eindproducten opgeleverd en wordt de projectorganisatie opgeheven. In het beste geval is er een nazorgplan en evaluatie.

Implementatie zien wij nadrukkelijk als onderdeel van het project. Dat klinkt als een open deur, maar te vaak ontbreken heldere indicatoren voor de mate waarin projectresultaten werkelijk zijn geïmplementeerd. Het ligt voor de hand om tijdens het project na te denken over hoe op een gestructureerde wijze met dynamiek in de exploitatiefase wordt omgegaan. Belangrijk, ten eerste omdat tijdens de exploitatiefase geen aandacht is voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld wijzigingsprocedures; men is immers overgegaan tot de orde van de dag. Ten tweede omdat de exploitatiefase lang duurt (jaren) en het proces of systeem onderhevig is aan slijtage en dynamiek van buitenaf. 

Om die reden vormt bijvoorbeeld een verschillenanalyse tussen de bestaande en de nieuw situatie volgens een door ons beproefde methodiek een integraal onderdeel van de aanpak.

Implementatie staat bij ons voor het  zorgvuldig waarmaken van robuuste oplossingen die niet alleen een goed eindresultaat leveren, maar ook tijdens de exploitatiefase aan de verwachtingen voldoen. Dat is wat wij verstaan onder implementatiekracht !

Terug naar home


2018 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design