|

Informatiestrategie

Informatie vormt vandaag de dag een cruciale productiefactor (naast mensen, middelen etc.). Daarmee is Informatievoorziening een belangrijke factor in uw organisatie. Het is ook een indicator die iets zegt over gezondheid en volwassenheid van de organisatie.

Informatievoorziening is breder dan techniek. De techniek gaat over het applicatielandschap, gegevens, berichtenverkeer en de technische infrastructuur. Maar wat te denken van het beheervraagstuk en hoe hangt een en ander samen met de processen en applicaties in uw organisatie. Tot slot, misschien wel de belangrijkste invalshoek van de informatievoorziening, de samenhang met het besturingsmodel (organisatie, management, planning & control cyclus).

Een bewezen manier om vraagstukken rond informatievoorziening aan te pakken is een (kort) diagnosetraject, waarbij alle vier aspecten tegen het licht worden gehouden. (snapshot van de huidige situatie). Vervolgens wordt samen met de betrokkenen een gewenste situatie geschetst, die wordt bereikt via plateau’s (zo u wilt: “Stepping Stones”). Per plateau wordt een afgesproken set resultaten gedefinieerd op alle 4 de deelgebieden. De uitvoering is wat wordt genoemd “Informatie management”: Een vak apart ! Ook daarvoor bent u bij Fairwind Interim aan het goede adres!

Terug naar Home


2018 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design