|

Procesbegeleiding

Procesbegeleiding  heeft mijn voorkeur boven de term "Procesmanagement". Een procesbegeleider faciliteert. Zoals een voerman het paard naar het water brengt, maar niet in staat is het paard te dwingen te drinken.

Dan gaat het over vragen, doorvragen, probleemdefinitie en proces(her)ontwerp. Dan is er een inrichtingsvraagstuk en een gedragsvraagstuk: "Hoe krijgen we de mensen zover dat ze datgene gaan doen wat het beste is voor de organisatie."

Bij zo’n inrichtingsvraagstuk hoort ook het inweven van procesindicatoren: hoe bewaak je anders voortgang en kwaliteit van de procesgang. En dan is er een borgingsvraagstuk: als straks de bedenkers weg zijn, hoe worden wijzigingen dan op een gecontroleerde wijze doorgevoerd. Het proces moest immers “mee kunnen ademen” met de veranderende omstandigheden.

Dit soort vraagstukken komen in alle sectoren voor, telkens met hun eigen specifieke aanpak, maar de rode draad is dezelfde.
 

Terug naar home


2018 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design