|

Visie

Visie: Een punt aan de horizon…

"Overzicht bestaat niet zonder kennis van de inhoud". Een helikopterview bestaat alleen als je een tijdje op de grond hebt rondgelopen…

Wat bedoel ik daarmee ?
Complexe vraagstukken kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Eén ervan is het abstraheren van zo’n vraagstuk tot een begrippenkader dat is opgebouwd rond universele waarheden. Deze benadering draagt het risico in zich dat zaken te simpel worden voorgesteld en ver verwijderd raken van concrete oplossingen, maar wel een sfeer ademen van "In control zijn…"
Een andere benadering is die waarin "een steekje dieper" wordt ingegaan op het vraagstuk. Er worden antwoorden gezocht, in plaats van vragen te stellen; er worden resultaten geleverd,  naast het nastreven van doelen. Door de verkregen inzichten associatief, afgestemd op de situatie en organisatiesensitief te verwerken ontstaat het soort inzicht dat nodig is om tot optimale, haalbare en duurzame oplossingen te komen.

Missie: Waartoe zijt gij op aarde…?

Mijn professionele missie bestaat uit het verbeteren van processen en organisaties, binnen de mogelijkheden van - en met respect voor de bestaande organisatie. Ik zet de resultaten neer die de situatie vereist. Daar passen metaforen bij als "De winkel is open tijdens de verbouwing" of "Een brug bouwen terwijl je er overheen loopt…" en "Leer lopen voordat je rent".

Terug naar home


2019 © Fairwind Interim | Designed by Eye2i Design